Uvod

Udruženje primenjena fizika i elektronika (“PFE”) poštuje privatnost korisnika svog foruma i razume značaj zaštite likčnih podataka i njihove poverljivosti.

Cilj politike privatnosti

Cilj ove Politike privatnosti je da Vas, kao korisnika foruma, obavestimo koje podatke o ličnosti obrađujemo, u koje svrhe, po kom pravnom osnovu i koliko dugo to činimo, kao i koja su Vaša prava u vezi sa takvom obradom.
Prihvatanjem ove politike privatnosti u svoje ime ili u ime osobe čiji ste roditelj ili staratelj dajete saglasnost na obradu vaših podataka o ličnosti odnosno podataka o ličnosti osobe čiji ste roditelj ili staratelj.

U meri u kojoj je saglasnost pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka, a Vi tu saglasnost odlučuite da opozovete što imate pravo da učinite u svakom trenutku, Vaši lični podaci više se neće obrađivati nakon tog opoziva osim ukoliko za njihovu obradu postoji neki drugi pravni osnov. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade Vaših ličnih podataka koja je vršena pre tog povlačenja.

Šta su podaci o ličnosti i koje sve lične podatke obrađjuemo?

Prema zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime ili identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
Ukoliko drugačije nije naglašeno, za podatke o ličnosti za koje ovom politikom navedeno da ih obrađujemo, PFE je u ulozi rukovaoca, a u slučajevima kada je tako naglašeno, PFE može biti u ulozi obrađivača.

Lični podaci koje koristimo prilikom Vaše posete forumu

Prilikom vaše posete forumu, bez obzira da li ste se prijavili kao registrovan korisnik foruma ili ne, prikljupamo sledeće podatke:
Vreme i datum pristupa, identifikator resursa kome se pristupa, klijentska internet adresa, naziv web klijenta, količina preuzetih podataka, informacija o uspešnosti pristupa i web sajt sa koga dolazite na naš forum.

Svrha obrade ovih podataka je da se otkriju, spreče i istraže napadi na forum.

Lični podaci koje prikupljamo od registrovanih korisnika

Na forumu postoji jedan tip korisnika. Kada se samostalno registrujete onda ste registrovani kao korisnik i samostalno dajete saglasnost o obradi podataka o ličnosti prihvatanjem ove politike privatnosti. Korisnik mora imati navršenih barem 15 godina.

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju za registrovane korisnike

Podaci o korisniku:

 • Ime i prezime
 • Adresa elektronske pošte
 • Korisničko ime (koje ne mora da ukazuje na stvarno ime odnosno prezime)
 • Lozinka u šifrovanom obliku
 • Pripadnost odrešenim grupama koje omogućavaju pristup dodatnim funkcionalnostima foruma

Opcioni podaci o korisniku (sve funkcionalnosti foruma su dostupne i bez unošenja ovih podataka):

 • Škola
 • Zemlja
 • Grad/mesto
 • Godina rođenja
 • Fotografija

Podaci o korisnikovim aktivnostima na portalu:

 • Teme koje su korisnici napravili
 • Odgovori na teme koje su korisnici napravli
 • Teme koje su korisnici gledali
 • Statistički podaci o temama i odgovorima na teme koje su korisnici napravili: Broj pregleda, odgovora i reakcija na teme i odgovore korisnika
 • Reakcije na teme koje su korasnici ostavili

U slučaju kada je forum rukovalac, svrha obrade podataka o ličnosti je ostvarivanje usluge koju forum pruža korisnicima, a osnov obrade je saglasnost. U slučaju kada je drugo lice rukovalac, to lice određuje svrhu obrade i odgovorno je za ispunjavanje zakonskih obaveza rukovaoca.

Gde se čuvaju Vaši lični podaci?

Naš portal koristi servis u oblaku za čuvanje podataka, a fizička lokacija opreme na kojoj se podaci nalaze je u okviru država koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka ili državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

Bezbednost vaših ličnih podataka

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg zakona o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.
Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

Ko ima pristup vašim podacima - primaci?

U zavisno od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

 • Članovi udruženja Primenjena fizika i elektronika
 • Pridruženi članovi udruženja Primenjena fizika i elektronika
 • Naši partneri, koji vrše određene poslove obrade kao obrađivači poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao i pružaoci usluga izrade i održavanja softvera putem koga se obrađuju podaci.
 • Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovodioca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

U situacijama kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu radi neko treće pravno lice kao obrađivač, ugovorom regulišemo odnose sa obrađivačima, koje se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti.

Koja vam prava pripadaju u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka

Pored gore pomenutog prava na opoziv saglasnosti, pripadaju vam u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom, i sledeća prava u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka: pravo da zatrađite informacije o obradi vaših ličnih podataka, pravo da im pristupite, pravo da tražite njihovu kopiju, pravo na ispravku, dopunu i brisanje Vaših ličnih podataka, pravo na ograničenje njihove obrade, pravo na prenosivost Vaših ličnih podataka i pravo na prekid njihove obrade, kao i pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta, ukoliko je primenjivo, isključivo na osnovu automatizovane obrade.

Takođe, pripada Vam i pravo na pravna sredstva predviđna Zakonom uključujući pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pravo na sudsku zaštitu.

Kako možete da nas kontaktirate?

Ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa informacijama sadržanim u ovoj Politici privatnosti, kao i ukoliko želite da ostvarite neko od svojih gore navedenih prava u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, možete da nas kontaktirate putem sledeće adrese elektronske pošte: kontakt@pfe.rs

Izmene i ažuriranje Politike privatnosti

Možemo da izmenimo ili ažuriramo delove ove Politike privatnosti, a da vas ne obavestimo o tome unapred. Uvek proverite aktuelnu verziju Politike privatnosti pre nego što počnete da koristite naš forum, a kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja. Poslednje ažuriranje ove Politike privatnosti izvršeno je 22. 12. 2021.

Pravila o upotrebi kolačića

Ovaj sajt koristi kolačiće. Koristimo kolačiće da unapredimo i analiziramo vaše iskustvo na našem sajtu i za svrhe marketinga.
Kolačić je mali tekstualni dokument koji je skladišten na vaš uređaj dok posećujete sajtove. Kolačiće koje mi postavljamo se nazivaju „kolačići prve strane". Takođe koristimo i „kolačiće treće strane" koji omogućavaju funkcionalnosti i karakteristike trećih strana na ili putem veb sajta (npr. personalizovano oglašavanje i analitika). U nastavku možete pronaći dodatne informacije.

Cilj ovih Pravila o upotrebi Kolačića je da vas informišemo o vrstama kolačića koje Sajt koristi, kao i o njihovoj nameni i roku njihovog važenja, te kako njima možete upravljati i kako ih brisati, odnosno blokirati.

1. Vrste kolačića

Ime kolačića Vreme trajanja Opis
_forum_session Do kraja trenutne sesije veb pretraživača Informacije o trenutnoj sesiji uključujući, ali ne ograničeno na: trenutnu akciju koju izvodite na forumu, tekst koji pišete u okviru tema i odgovora na teme
_t 1440 sati Token korisničke autentifikacije
theme_ids oko 50 godina tema koju ste izabrali kao korisnik za izgled foruma

Kolačići performansi

Kolačići performansi prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste forum u anonimnom i enkriptovanom obliku. Koriste se za poboljšanje funkcionisanja sajta.

Bezbednosni kolačići

Bezbednosni koliačići omogućavaju pojedincu bezbedno logovanje i korišćenje foruma kao registrovani korisnik.

Kolačići treće strane

Kolačići treće strane beleže vaše posete našem forumu. Treća strana će koristiti ovu informaciju kako bi ocenili vaše korišćenje našeg foruma i kako bi prikupljali izveštaje o vašim aktivnostima.

Upravljanje kolačićima i brisanje kolačića

Podešavanjem svog internet pretraživača možete da blokirate kolačiće, ali imajte u vidu da time možete onemogućiti korišćenje svih ili nekih funkcionalnosti Sajta.

Internet pretraživač može da podesite tako da se većina koliačića ne može uskladištiti u Vašem uređaju i/ili tako da će njihovom eventualnom skladištenju svaki put prethoditi pitanje upućeno Vama da li ste saglasni da kolačići budu omogućeni. Takođe možete da u bilo kom trenutku izbrišete ponovno omogućene kolačiće.

Kako onemogućiti kolačiće urazličitim veb pregledačima:

https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Ako želite zabraniti buduće čuvanje kolačića na vašem uređaju (mobilni i/ili stoni računar), možete blokirati kolačiće u podešavanju veb pregledača.

Ukoliko želite da saznate još o kolačićima, ciljanom marketingu i kako da ih isključite, pročitajte sledeće:

Izmene i ažuririranje Pravila o upotrebi Kolačića

Možemo da izmenimo ili ažuriramo delove ovih Pravila o upotrebi Kolačića, a da vas ne obavestimo o tome unapred. Uvek proverite aktuelnu verziju Pravila o upotrebi Kolačića pre nego što počnete da koristite naš Sajt, a kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja. Poslednje ažuriranje ovih Pravila o upotrebi Kolačića izvršeno je 22. 12. 2021.